Visiteu-nos

El Walden-7 és un conjunt d’habitatges privat, ocupat per unes mil persones, la privacitat de les quals cal respectar, per tant no hi podeu accedir lliurement. Només podeu visitar-lo acompanyats d’algun veí responsable.

Demaneu la visita mitjançant el formulari adjunt, amb una antelació mínima de 15 dies, i contactarem amb vosaltres per organitzar-la

Walden-7 is a private community with  nearly a thousand residents that deserve their privacy, consequently it is not allowed to access freely.You can only visit the building if a responsible neighbour accompanies you. 

Apply here, two weeks in advance, and we will contact you to organize the visit.

IMPORTANT

A l’agost no es programaran visites

No scheduled visits in August

Entitat o Grup/ Company or group:

Responsable/ Person in charge:

Num. Visitants/ Number of visitors:

Email Contacte/Contact address:

Telèfon/Telephone number:

Comentaris/Comments:

programador php Barcelona