Solidaritat

El Walden-7, ja des de fa anys, i en l’esperit de ser quelcom més que un edifici d’habitatges, destina un 0,7% del seu pressupost anual a diferents programes de solidaritat i d’ajut al desenvolupament.

El projecte del quinquenni 2006 -2010: «UN SOU PER ESTUDIAR»
Beca universitària per a dues metgesses de Moçambic en formació

L´Albertina i la Lina són de nacionalitat moçambiquesa, treballen a l´hospital del Carmel de la població de Chowke (província de Gaza a Moçambic) que, gestionat per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç Paul, està especialitzat en el tractament de la SIDA, amb més de 8.000 malalts atesos. L´objecte del projecte és millorar la qualitat dels serveis i de la vida de les famílies de la zona.

A proposta de Sor Maria Elisa Verdú, responsable del projecte, el Walden-7 va aprovar l’aportació durant un quinquenni dels fons corresponents al 0,7% del pressupost, destinat a solidaritat, a becar els estudis en medicina d’aqueste dues persones. Sor Maria administra el bon fi de tots els ajuts. Amb el romanent de 2006 es va atorgar un ajut d´estudis a Jochua per l´elaboració de la tesi d’una branca de l’especialitat d’educació amb el títol “Educaçao Democratica em John Dewey: que perspectives em Moçambique”

Per a més informació sobre aquest projecte us podeu adreçar a la Comissió de Solidaritat del Walden-7 o a la Junta
Per a més informació sobre Moçambic podeu visitar els següents webs:
http://www.mozambique.mz/
http://www.ikuska.com/Africa/Paises/Mozambique.htm

Resum dels projectes en que el Walden-7 ha destinat el 0,7% al llarg dels anys:

  • Col·laboració amb la III Caravana Catalana al Sahara Occidental. Donació, entre d’altres, de 650 parells de sabates. (1995)
  • Donació de 325.000 pessetes al Fons Català de Cooperació per a la Caravana  Catalana pel Referèndum al Sàhara Occidental. (1996)
  • Donació de material i d’equipament mèdic a l’Hospital de San Juan de Dios de la localitat de Estelí a Nicaragua.També donació de 250.000 pessetes a la Plataforma Solidària de Catalunya amb la  República Dominicana i Haití. (1997)
  • Donació de 415.000 pessetes per al Comitè d’emergència de Camoapa  (Nicaragua), població agermanada amb Sant Just, per a ajudar a pal·liar els efectes de l’huracà Mitch. (1998)
  • Donació de 403.000 pessetes a Entrepobles per al Projecte de Cooperació Internacional d’Ajut al desenvolupament de la infància amb pobresa extrema a Perú per Kusi Warma. (1999)
  • Donació a l’Associació Entrepobles de la quantitat de 300.000 pessetes per ajudar a  la població indígena de Xiapas, a Mèxic. També 87.912 pessetes a la Caravana pel Sàhara 2000. (2000)
  • Donació de 363.011 pessetes a Metges  sense Fronteres per col·laborar amb els programes d’assistència als marginats drogo-dependents de Can Tunis i als immigrants que arriben en pateres a la  zona de Gibraltar. (2001)
  • Donació de 2.243,97 € a l’Associació de dones contra la violència familiar per  treballar per millorar la vida i trobar sortides dignes a aquestes persones. (2002)
  • Donació de 2.253 € a SOS Racisme per  lluitar per la Igualtat de Drets. (2003)
  • Donació de 2.375,44 € a l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, organització no governamental que treballa en àmbits relacionats amb la infància, adolescents i família.(2004)
programador php Barcelona